HET KLIMAATAKKOORD VAN PARIJS ALS STRATEGISCHE LEIDRAAID.

Premium mobiliteit en duurzaamheid zijn voor BMW onafscheidelijk. In onze bedrijfsstrategie stellen we duurzaamheid en efficiënt gebruik van bronnen centraal – op eigen initiatief, vanuit een goed gevoel voor urgentie. Dat doen we samen met onze partners en onze toeleveranciers, die ook moeten voldoen aan onze duurzaamheidseisen.

We hebben onszelf uitdagende doelen gesteld. Tot 2030 reduceren we 40 miljoen CO2. Daarbij sturen we als eerste automerk expliciet op duurzaamheid gedurende de gehéle levensduur van de auto: in de toeleveringsketen, productie, gebruik tot en met recycling.

Daarnaast focussen we op verantwoorde winning van grondstoffen en circulariteit. Secundaire materialen krijgen voorrang boven primaire grondstoffen.

BMW Group is vastbesloten om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Met deze nieuwe doelstellingen vaart het bedrijf een koers die aanzienlijk ambitieuzer is dan de ‘twee graden’-doelstelling.